Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HD TOÀN CẦU

Địa Chỉ: Cụm công nghiệp Đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

0242.200.4165

hdglobal.vn

info@hdglobal.vn

Nội dung liên hệ